Hướng dẫn

Hướng dẫn

Cách quản lý hàng tồn kho dựa trên doanh số theo mô hình ABC (P1)

Ngày đăng: 19/05/2017 - Lượt xem : 366

Cách quản lý hàng tồn kho dựa trên doanh số theo mô hình ABC (P1)

agf

Đăng ký nhận Email

acv